Комунальне підприємство “Стоматологічний центр”

Інформація про цілі діяльності підприємства: статут

Відомомсті про керівника: біографічна довідка

Фінансові звіти про результати діяльності:

2014 р. 

2015 р.

2016 р.

І кв. 2017 р. 

ІІ кв. 2017 р.

ІІІ кв. 2017 р.

Комунальне виробничо-поліграфічне підприємство “Редакція газети “Нове життя”

Інформація про цілі діяльності  підприємства: статут

Відомості про керівника:

Фінансові звіти про результати діяльності:

2014 р. 

2015 р. 

2016 р. 

І кв. 2017 р.

ІІ кв.2017 р.

ІІІ кв. 2017 р.

 

Районне комунальне ремонтно-експлуатаційне підприємство

Інформація про цілі діяльності підприємства: статут

Відомості про керівника: біографічна довідка

Фінансові звіти про результати діяльності:

2014 р. 

2015 р. 

2016 р. 

І кв. 2017 р.

ІІ кв. 2017 р.

ІІІ кв. 2017 р.