Пекарщинська сільська рада

Герб України

ПЕКАРЩИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сьома сесія                                                                                     VI СКЛИКАННЯ

від  20 грудня  2011 року     

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Пекарщинській

сільській раді  на  2012 рік

 З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Мостової Н.В. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб – підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально- економічного  розвитку,  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприємців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

       –  для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців, які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності.

Сільський голова:                                                                            Н.В.Мостова

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

ПЕКАРЩИНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ

Сьома   сесія                                                                      VI СКЛИКАННЯ

від  20  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Пекарщинській сільській

раді на  2012 рік

        Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм, сільська рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Пекарщинській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку .

Сільський  голова                                                                   М.В.Мостова

Додаток :Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Пекарщинській сільській раді

Очеретянська сільська рада

Герб України

ОЧЕРЕТЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Десята сесія                                                                                    VI СКЛИКАННЯ

від  6 грудня  2011 року       

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Очеретянській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Колесник Л.І. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку,  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб –  підприємців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

– для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців, які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

 4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності.

Сільський голова:                                                                   Л.І.Колесник

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

ОЧЕРЕТЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Десята  сесія                                                                             VI СКЛИКАННЯ

від  06 грудня  2011 року     

 Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Очеретянській сільській раді на  2012 рік

       Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм ,  сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Очеретянській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                    Л.І.Колесник

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Очеретянській сільській раді

Новопільська сільська рада

Герб України

НОВОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Десята  сесія                                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  20 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Новопільській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Бовтіка П.М. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку,  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприємців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

– для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців, які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

 4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально –  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                        П.М.Бовтік

Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

 

Герб України

НОВОПІЛЬСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Десята  сесія                                                                           VI СКЛИКАННЯ 

від  20  грудня  2011 року      

Про  визначення мінімальної 

суми  орендного  платежу за 

нерухоме майно фізичних осіб 

по Новопільській  сільській 

раді на  2012 рік   

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм ,  сільська   рада   вирішила: 

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Новопільській сільській  раді (Розрахунок  додається).    

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі: 

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб; 

       9,60 грн. – для виробничої діяльності; 

       14,40 грн. – для комерційної діяльності. 

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку. 

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ. 

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року. 

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку.  

Сільський  голова                                                                       П.М.Бовтік

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу  за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Новопільській сільській раді

 

 

 

Ксаверівська сільська рада

Герб України

Україна

КСАВЕРІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  13 грудня  2011 року     

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Ксаверівській

сільській раді  на  2012 рік

 

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Поліщук Г.Ф. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально- економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприємців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

 – для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально – економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            Г.Ф.Поліщук

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

Україна

КСАВЕРІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                                VI СКЛИКАННЯ

від  13  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Ксаверівській  сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм,   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Ксаверівській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                                         Г.Ф.Поліщук

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Ксаверівській сільській раді

Клітищенська сільська рада

Герб України

Україна

КЛІТИЩЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Девята сесія                                                                     VI СКЛИКАННЯ

від  23 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Клітищенській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Лайчук Г.В. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах :

–         для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально –  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            Г.В.Лайчук

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

Україна

КЛІТИЩЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                               VI СКЛИКАННЯ

від  23  грудня  2011 року    

 Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Клітищанській  сільській

раді на  2012 рік        

             Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Клітищанській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

 Сільський  голова                                                                            Г.В.Лайчук

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Клітищенській сільській раді

Зороківська сільська рада

Герб України

Україна

ЗОРОКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Десята сесія                                                                                VI СКЛИКАННЯ

від  21 грудня  2011 року     

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Зороківській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Лисюк Г.М. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку,  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

  1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

для  першої  групи-фізичних  осіб

     підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
   150 000 гривень  згідно 

Додатку № 1.    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально – економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            Г.М.Лисюк

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

Україна

ЗОРОКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Десята  сесія                                                                            VI СКЛИКАННЯ

від  21  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Зороківській  сільській

раді на  2012 рік

        Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Зороківській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку .

Сільський  голова                                                                                Г.М.Лисюк

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Зороківській сільській раді

Забрідська сільська рада

Герб України

Україна

ЗАБРІДСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Десята сесія                                                                           VI СКЛИКАННЯ

від  16  грудня  2011 року    

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Забрідській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Воробйова В.П. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

   – для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців, які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2
2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            В.М.Воробйов

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

Україна

ЗАБРІДСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Десята  сесія                                                                        VI СКЛИКАННЯ

від  16  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Забрідській  сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Забрідській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку .

Сільський  голова                                                                       В.М.Воробйов

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Забрідській сільській раді

Жадьківська сільська рада

Герб України

ЖАДЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

 Дев’ята  сесія                                                                   VI СКЛИКАННЯ

від  19 грудня  2010 року     

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Жадьківській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Дрозда В.В. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально- економічного  розвитку,  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

  –  для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально економічного розвитку.

Сільський голова:                                                             В.В.Дрозд

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

Україна 

ЖАДЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                     VI СКЛИКАННЯ

від  19  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Жадьківській  сільській

раді на  2012 рік

        Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Жадьківській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                 В.В. Дрозд

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Жадьківській сільській раді

Дівочківська сільська рада

Герб України

ДІВОЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  20 грудня  2011 року     

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Дівочківській

сільській раді  на  2012 рік

         З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Сича В.П. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

–         для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            В.П.Сич

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

Герб України

ДІВОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            РІШЕННЯ

Одинадцята  сесія                                                              VI СКЛИКАННЯ

від  20  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Дівочківській  сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Дівочківській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                               В.П.Сич

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Дівочківській сільській раді

 

Городищенська сільська рада

Герб України

ГОРОДИЩЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                       РІШЕННЯ                                                        

Дев’ята сесія                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  09 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Городищенській

сільській раді  на  2012 рік

                 З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Вознюк Г.А. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань фінансування бюджету і обліку   сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

        – для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

 –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2.

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансування бюджету і обліку.

 Сільський голова:                                                                            Г.А.Вознюк

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи

 

Герб України

УКРАЇНА   

ГОРОДИЩЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                  РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                     VI СКЛИКАННЯ

 від  08  грудня  2011 року    

 Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

 нерухоме майно фізичних осіб

 по Городищенській  сільській

 раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

  1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Городищенській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

 2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

  3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                                       Г.А.Вознюк

Додаток :РОЗРАХУНОК визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Городищенській сільській раді