Городищенська сільська рада

Герб України

ГОРОДИЩЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                       РІШЕННЯ                                                        

Дев’ята сесія                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  09 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Городищенській

сільській раді  на  2012 рік

                 З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Вознюк Г.А. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань фінансування бюджету і обліку   сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

        – для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

 –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2.

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансування бюджету і обліку.

 Сільський голова:                                                                            Г.А.Вознюк

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї групи

 

Герб України

УКРАЇНА   

ГОРОДИЩЕНСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                  РІШЕННЯ

Дев’ята  сесія                                                                     VI СКЛИКАННЯ

 від  08  грудня  2011 року    

 Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

 нерухоме майно фізичних осіб

 по Городищенській  сільській

 раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

  1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Городищенській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

 2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

  3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку. 

Сільський  голова                                                                                       Г.А.Вознюк

Додаток :РОЗРАХУНОК визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Городищенській сільській раді

 

Горбулівська сільська рада

Герб України

ГОРБУЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

 

Восьма  сесія                                                          VI СКЛИКАННЯ

від  23 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Горбулівській

сільській раді  на  2012 рік

           З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Радченка П.П. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

        – для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            П.П.Радченка

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

 

Герб України

УКРАЇНА   

 ГОРБУЛІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                  РІШЕННЯ

Восьма  сесія                                                                          VI СКЛИКАННЯ

 від  23  грудня  2011 року    

  Про  визначення мінімальної

 суми  орендного  платежу за

 нерухоме майно фізичних осіб

 по Горбулівській  сільській

 раді на  2012 рік

           Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Горбулівській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально  економічного  розвитку .

 Сільський  голова                                                                                          П.П.Радченко

Додаток : РОЗРАХУНОК визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Горбулівській сільській раді

Високівська сільська рада

Герб України

ВИСОКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

Одинадцята  сесія                                                              VI СКЛИКАННЯ

від  23 грудня  2011 року     

 Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Високівській

сільській раді  на  2012 рік

            З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Бардука М.М. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприємців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

– для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

    –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2.Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року.

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

 4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку.

Сільський голова:                                                                            М.М.Бардук

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2 -ї групи

 Герб України

                                                                       УКРАЇНА

 

ВИСОКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ 

Одинадцята   сесія                                                  VI СКЛИКАННЯ 

від  23  грудня  2011 року    

  

Про  визначення мінімальної суми

  орендного  платежу за нерухоме

майно фізичних осіб по Високівській

 сільській раді на  2012 рік 

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила: 

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Високівській  сільській  раді (Розрахунок  додається).    

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі: 

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб; 

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

     14,40 грн. – для комерційної діяльності. 

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку. 

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ. 

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року. 

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку . 

 Сільський  голова                                                                                          М.М.Бардук

Додаток : Розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Високівській сільській раді

 

 

Видиборська сільська рада

Герб України       Україна      

ВИДИБОРСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

Дванадцята  сесія                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  16 грудня  2011 року     

 

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Видиборській

сільській раді  на  2012 рік

         З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Ковальчук Г.І. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

                                                                     ВИРІШИЛА:

 1.  Встановити   фіксовану  ставку  єдиного  податку    для  фізичних  осіб-  підприє-мців, які  здійснюють господарську  діяльність, залежно  від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць   в  таких розмірах:

– для  першої  групи-фізичних  осіб  підприємців які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує
150 000 гривень  згідно  Додатку № 1.

 –  для другої групи – фізичні особи  підприємців,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб,  обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку №2.

2. Дане  рішення  набирає  чинності  з 01  січня 2012 року

 3.Секретарю  сільської  ради  забезпечити  оприлюднення  рішення  та  надати копію  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

      4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності,  соціально – економічного  розвитку.

 

Сільський голова:                                                                 Г.І.Ковальчук

Додаток : Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї групи та 2-ї групи

Герб України

Україна        

ВИДИБОРСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ

Дванадцята   сесія                                                       VI СКЛИКАННЯ

від  16  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Видиборській сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Видиборській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально – економічного  розвитку. 

Сільський голова:                                                                            Г.І.Ковальчук

Додаток :розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по

Великогорбашівська сільська рада

 

Герб України

ВЕЛИКОГОРБАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Десята сесія                                                                              VI СКЛИКАННЯ
від 09 грудня 2010 року

Про затвердження ставок
єдиного податку для
фізичних осіб по Великогорбашівській
сільській раді на 2012 рік

З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Ремеза І.В. про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань бюджету, комунальної власності, соціально економічного розвитку сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб- підприє-мців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

– для першої групи-фізичних осіб підприємців які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
150 000 гривень згідно Додатку № 1.

– для другої групи – фізичні особи підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року

3. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Черняхівського відділення Володарсько-Волинської МДПІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, соціально економічного розвитку.

Сільський голова:                                                   І.В.Ремез

Додаток: Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та2-ї групи

Герб України

УКРАЇНА   

                             Великогорбашівська  сільська рада                        

  Черняхівського району 

Житомирської області     

                                                                  РІШЕННЯ

 Дев’ята  сесія                                                                            VI СКЛИКАННЯ

від  19  грудня  2011 року    

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Великогорбашівській  сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Великогорбашівській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку 

 

Сільський  голова                                                                                           І.В.Ремез

Додаток : РОЗРАХУНОК визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Великогорбашівській сільській раді

 

Вільська сільська рада

Герб України

    УКРАЇНА 

ВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Девята сесія                                                                          VI СКЛИКАННЯ
від 21 грудня 2011 року

Про затвердження ставок
єдиного податку для
фізичних осіб по Вільській
сільській раді на 2012 рік

З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Гересняк І.М про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань соціально-економічного розвитку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб- підприє-мців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

– для першої групи-фізичних осіб підприємців які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
150 000 гривень згідно Додатку № 1.

– для другої групи – фізичні особи підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року

3. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Черняхівського відділення Володарсько-Волинської МДПІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку.

Сільський голова:                                                                     І.М.Гересняк

 

Додаток: Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та2-ї групи

                                                                       Герб України                                                                    

УКРАЇНА   

ВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ
                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                    

                                                               РІШЕННЯ

Девята   сесія                                                                       VI СКЛИКАННЯ

від  20  грудня  2011 року     

Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Вільській сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по  Вільській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку 

 

Сільський голова:                                                                            І.М.Гересняк

Додаток : РОЗРАХУНОКвизначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по

Бежівська сільська рада

БЕЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

 

Десята сесія                                                                               VI СКЛИКАННЯ
від 23 грудня 2011 року

Про затвердження ставок
єдиного податку для
фізичних осіб по Бежівській
сільській раді на 2012 рік

З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24 частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Ревчук Н.М. про встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань бюджету, комунальної власності, соціально економічного розвитку сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб- підприє-мців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

– для першої групи-фізичних осіб підприємців які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
150 000 гривень згідно Додатку № 1.

– для другої групи – фізичні особи підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2

2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року

3. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Черняхівського відділення Володарсько-Волинської МДПІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, соціально економічного розвитку.

Сільський голова               Ревчук Н.М.

Додаток: Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та2-ї групи

Герб України

УКРАЇНА
Бежівська сільська рада
Черняхівського району Житомирської області

РІШЕННЯ
Десята сесія                                                                          VI СКЛИКАННЯ
від 23 грудня 2011 року

Про визначення мінімальної
суми орендного платежу за
нерухоме майно фізичних осіб
по Бежівській сільській
раді на 2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм сільська рада вирішила:
1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Бежівській сільській раді (Розрахунок додається).
2. Визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у розмірі:
4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;
9,60 грн. – для виробничої діяльності;
14,40 грн. – для комерційної діяльності.
3. Секретарю сільської ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді сільської ради в установленому порядку.
4. Копію рішення надати до Черняхівського відділення Володарсько-Волинської МДПІ.
5. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально економічного розвитку

Сільський голова:                                                         Н.М.Ревчук

Додаток: визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Бежівській сільській раді

Андріївська сільська рада

АНДРІЇВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

 ЧЕРНЯХІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                   РІШЕННЯ

Девята сесія                                                                               VI СКЛИКАННЯ

від 23 грудня  2011 року

 

Про          затвердження ставок

єдиного          податку         для

фізичних осіб по Андріївській

сільській раді  на  2012 рік

 

З метою виконання вимог статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 10.1.2 пункту 10.1 статті 10  Податкового  кодексу  України,  Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та  звітності» від 04.11.11 №4014-VІ, та частиною третьою статті 24, пунктом 24  частини 1 статті 26, частиною першою статті 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію сільського голови Гудемчука О.М. про встановлення фіксованих ставок єдиного  податку  для фізичних осіб- підприємців на 2012 рік та враховуючи висновки постійно  діючої  комісії з питань бюджету, комунальної  власності, соціально економічного  розвитку  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити фіксовану ставку єдиного податку для фізичних осіб- підприє-мців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:- для першої групи-фізичних осіб підприємців які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує
  150 000 гривень згідно Додатку № 1.- для другої групи – фізичні особи підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких
  критеріїв:
  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які
  перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень згідно Додатку № 2
 2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року
 3. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення рішення та надати копію до Черняхівського відділення Володарсько-Волинської МДПІ.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, соціально економічного розвитку.

Сільський голова                                    Гудемчук О.М.

Додаток: Ставки єдиного податку на 2012 рік для суб’єктів господарювання фізичних осіб – підприємців 1-ї та2-ї групи

 

                                                                       УКРАЇНА   

   Андріївська сільська рада  

Черняхівського району 

Житомирської області    

                                                                  РІШЕННЯ

Девята  сесія                                                                  VI СКЛИКАННЯ

від  23  грудня  2011 року    

 Про  визначення мінімальної

суми  орендного  платежу за

нерухоме майно фізичних осіб

по Андріїівській  сільській

раді на  2012 рік

Керуючись п.2 ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального  господарства України від 19.08.2011 № 155 «Про прогнозні середньорічні  показники опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України на 2012 рік» та з метою упорядкування розміру орендної плати, що зазначаються в договорах оренди та визначення механізму оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду) та житловий наїм   сільська   рада   вирішила:

         1. Затвердити розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Андріїівській сільській  раді (Розрахунок  додається).   

       2.  Визначити  мінімальну вартість місячної оренди1 кв. метра загальної площі нерухомого майна  фізичних осіб у розмірі:

       4,80 грн. – для некомерційної діяльності, в тому числі для проживання фізичних осіб;

       9,60 грн. – для виробничої діяльності;

       14,40 грн. – для комерційної діяльності.

         3.  Секретарю сільської  ради оприлюднити інформацію про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна фізичних осіб, що надається в оренду на інформаційному стенді  сільської  ради в установленому порядку.

          4.     Копію  рішення  надати  до  Черняхівського  відділення  Володарсько-Волинської  МДПІ.

         5.     Дане  рішення  набирає  чинності  з  01  січня 2012 року.

         6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної  власності  та  соціально-  економічного  розвитку 

 

Сільський  голова                                                                                         О.М.Гудемчук

Додаток :  розрахунок визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, що надається в оренду по Андріїівській сільській раді

розпорядження про скликання 8 сесії районної ради VI скликання

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

від   11.11. 2011 року № 32

 Про скликання восьмої сесії

районної ради VI скликання

         Відповідно до ст.  46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” скликати восьму   сесію районної ради VI скликання  16 грудня   2011 року о 10.00 годині у великій залі засідань районної ради.

І. На розгляд сесії винести такі питання:

1.      Звіт голови районної ради за період  роботи з 16.11.2010  року по 16.12.2011  року

2.      Про Програму економічного і соціального розвитку району  на 2012 рік.

3.      Бюджетні питання:

3.1 . Про затвердження районного  бюджету на 2012 рік.

3.2.  Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців  2011 року

3.3.   Про затвердження звіту про використання коштів резервного  фонду районного  бюджету за 9 місяців 2011 року.

3.4Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації

3..5.  Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік.

3.6.   .Про виділення коштів з районного бюджету на матеріальну допомогу.

4.      Про Програму розвитку агропромислового комплексу Черняхівського району на 2011-2015 роки.

5.      Про районну Програму  зайнятості населення на 2012-2013 роки

6.      Про хід виконання рішення 2 сесії районної ради VI скликання  від 17.12.2010 року « Про Комплексну програму підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки»

7.      Про хід виконання рішення  18   сесії районної ради  IV  скликання  від      15.07.2005 року «Питна вода Черняхівщини на період 2005-2020 років»

8.      Про хід виконання рішення  15   сесії районної ради V  скликання від 21.11.2008 року  «Про  комплексну Програму екологічного оздоровлення району та захисту  навколишнього природного середовища на 2008-2012 роки»

9.      Про хід виконання рішення 10 сесії районної ради від 12.10.2007 року   «Комплексна програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Черняхівському районі на 2007-2015 роки»

10.  Про хід виконання рішення   17 сесії районної ради   V  скликання 10.04.2009 року « Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих та хворих на СНІД «на 2009-2013 роки

11. Про комплексну Програму розвитку місцевого самоврядування в Черняхівському районі на 2011- 2015 роки

12.  План роботи районної ради на  I  півріччя 2012 року

 13. Земельні питання.

  14. Питання комунальної власності.

  15. Різне.

ІІ. На сесію запросити депутатів обласної ради від району, сільських, селищних голів, голову райдержадміністрації та його заступників, начальників відділів і управлінь райдержадміністрації, керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

 Голова ради                                                                           Н.І.Рибак

Розпорядження про скликання сесії

Розпорядження