Розпорядження голови районної ради

Герб України

Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради

 від 19.12.2011року № 38

Про  захист персональних даних          

         На виконання  законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення», з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов’язаних з їх захистом під час обробки, забезпечення для кожної людини її права на недоторканість особистого життя, зокрема щодо збирання інформації про особу, у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних:

  1. Визначити:

1.1. Заступника голови районної ради Троценка В.Р. та керуючого справами виконавчого апарату районної ради Жилінського М.І.  уповноваженими особами, які організовують роботу та вирішують питання, пов’язані із захистом персональних даних у виконавчому апараті районної ради.

1.2. Завідуючих відділів виконавчого апарату районної ради відповідальними за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх зборі та обробці у виконавчому апараті Черняхівської районної ради.

  1. Затвердити зразок форми згоди щодо надання дозволу суб’єкта персональних даних на збір та обробку персональних даних згідно з      додатком 1.
  2. Створити бази персональних даних у виконавчому апараті Черняхівської районної ради та визначити відповідальних осіб, які організовують роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці згідно з додатком 2. Внести відповідні зміни до функціональних обов’язків працівників виконавчого апарату районної ради.
  3. Відповідальним особам, які організовують роботу, пов’язану із захистом персональних даних виконавчого апарату районної ради:

4.1.              До 20 грудня 2011 року вжити заходів щодо підготовки та подачі заяв про реєстрацію баз персональних даних, які є у виконавчому апараті районної ради, на державну реєстрацію згідно з вимогами статті 9 Закону України «Про захист персональних даних» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 616 «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення».    

4.2. Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних та юридичних осіб лише за згодою їх власників, не допускати доступу сторонніх осіб, що може призвести до розголошення або втрати інформації, обробку, зберігання та використання відповідно до чинного законодавства.

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови районної ради Троценка В.Р. та керуючого справами виконавчого апарату районної ради  Жилінського М.І.

Голова ради                                                                       Н.І. Рибак

Додатки до розпорядження про захист персональних даних 

 

Рішення районної ради VI скликання

 Герб України Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                  VІ скликання    

від 25 березня 2011 року

Про Положення про порядок погодження

 клопотань на отримання спеціальних дозволів

на користування надрами та погодження  

клопотань на отримання гірничих відводів 

у новій редакції

          Керуючись статтями 43, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 10, 17 Кодексу України про надра,  Законом України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності„, постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року № 596 “ Про затвердження Порядку надання у 2010 році спеціальних дозволів на користування надрами”, постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”, рішенням обласної ради від 05.04.2007 року № 233 “Про затвердження переліку документів”, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку , земельних відносин та екології, районна рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок погодження клопотань на отримання спеціальних дозволів на користування надрами та погодження клопотань на  отримання гірничих відводів у новій редакції (згідно з додатками).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології.

  Голова районної ради                                                           Н.І. Рибак

Додаток до рішення :Про затвердження положенння про спец.дозволи з додатками

Додаток : Аналіз регуляторного впливу рішення районної ради

Герб УкраїниУкраїна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ 

Четверта сесія                                                                  VІ скликання    

від 25 березня 2011 року  

 Про розмір плати за оренду

водних об’єктів

        Відповідно  ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 9, 18  Водного кодексу України, Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності„, враховуючи протокол постійнодіючої робочої групи по обчисленню розміру, строків та форми орендної плати за користування земельними ділянками,  лист Черняхівської районної адміністрації від 22.09.10 року № 1806/2 щодо перегляду розміру плати за оренду водних об’єктів, звернення орендарів водних ресурсів Черняхівського району від 12.09.10 року, рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології, районна рада

ВИРІШИЛА:

     1.Встановити плату за оренду водних об’єктів в розмірі 100,00 грн. в рік за1 гектар водного плеса.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації:

2.1. При укладанні договорів оренди водних об’єктів для риборозведення, виробництва сільськогосподарської продукції, а також лікувальних та оздоровчих цілей вказувати встановлений розмір плати за оренду водних об’єктів.

2.2 Внести зміни до договорів оренди водних об’єктів в частині встановлення орендної плати встановивши встановлений розмір плати за оренду водних об’єктів.

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології.

 Голова ради                                                                    Н.І. Рибак

 Додаток : аналіз регуляторного впливу рішення

 Україна

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                VІ скликання    

від 25 березня 2011 року  

Про затвердження в новій редакції положень

з  питань управління   спільною   власністю

територіальних  громад сіл, селищ району 

         Керуючись статтями 43, 55, 58, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, рекомендацією постійної  комісії  районної ради з питань  бюджету,  комунальної  власності  та  соціально – економічного  розвитку  району,  районна  рада 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Районна рада здійснює управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення з питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району (положення, порядки, методика, типові договори), а саме:

– Положення  про   порядок  управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ  району (додаток 2);

– Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району  (додаток 3);

– Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 4);

– Положення   про   порядок   списання   майна  спільної  власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 5);

– Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 6);

– Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 7);

– Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 8);

         – Порядок   погодження   проведення   реконструкції,    технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (додаток 9);

         – Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства) (додаток 10), Типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого) (додаток 11), Типовий договір суборенди майна (додаток 12), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району;

          –  Положення про порядок формування і застосування тарифів на послуги, що надаються підприємствами спільної власності територіальних громад  сіл,  селищ  району (додаток 13).

         3. Доручити голові районної ради:

– в період між сесіями районної ради звільняти у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироком суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень голови на сесії районної ради;

         – в період між сесіями районної ради призначати виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ і організацій до розгляду питання призначення на сесії ради;

         – вирішувати питання списання окремо визначеного майна, що перебуває на балансі підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району з наступним затвердженням розпоряджень голови на сесії районної ради;

– вирішувати питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ району  з наступним затвердженням  розпоряджень голови на сесії районної ради;

– погоджувати тарифи на  послуги,  що  реалізуються  підприємствами спільної власності;

– погоджувати   структуру  та  штати,  форми,  системи оплати праці працівників підприємств спільної власності;

– погоджувати  перелік  платних  послуг,  які можуть надавати бюджетні установи;

– вирішувати  питання  надання  дозволу  на  оренду нерухомого  майна, загальною площею до 150 кв. м, рухомого майна (автомобілі, устаткування, обладнання тощо) на термін до трьох років з наступним затвердженням розпоряджень голови на сесії районної ради.

         4. Керівникам підприємств, установ, організацій, що є балансоутримувачами майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району,  постійно забезпечувати виконання вимог нормативних актів, затверджених цим рішенням.

         5. Делегувати управлінню економіки райдержадміністрації проводити приватизацію державного житлового фонду.

         6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, заступника голови районної ради.

Голова ради                                                                         Н.І. Рибак     

 

 Додаток 1 : Перелік установ

Додаток 2 :Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 3 :Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 4:Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 5:Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 6:Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 7:Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 8:Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 9:Порядок погодження проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Додаток 10:Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства)

Додаток 11:Типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого)

Додаток 12:Типовий договір суборенди майна

Додаток 13:Положення про порядок формування і застосування тарифів на послуги, що надаються підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ районної ради VІ скликання

Розділ І. Загальні положення

Розділ II. Сесія районної ради

Розділ III. Порядок денний сесії

Розділ IV. Засідання районної ради

Розділ V. Порядок надання слова

Розділ VI. Порядок голосування пропозицій

Розділ VII. Прийняття рішень

Розділ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Розділ IX. Протокол засідання ради

Розділ X. Депутат районної ради

Розділ XI. Депутатські запити,  депутатські запитання та депутатські звернення

Розділ XII. Депутатські фракції і групи

Розділ XIII. Постійні комісії районної ради

Розділ XIV. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Розділ XV. Голова районної ради. Порядок обрання голови районної ради

Розділ XVI. Заступник голови районної ради. Порядок обрання заступника голови районної ради

Розділ XVII. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією

Розділ XVІІІ. Порядок формування виконавчого апарату районної  ради

Додаток :Регламент роботи районної ради VI скликання

розпорядження про скликання 8 сесії районної ради VI скликання

ЧЕРНЯХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

від   11.11. 2011 року № 32

 Про скликання восьмої сесії

районної ради VI скликання

         Відповідно до ст.  46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні” скликати восьму   сесію районної ради VI скликання  16 грудня   2011 року о 10.00 годині у великій залі засідань районної ради.

І. На розгляд сесії винести такі питання:

1.      Звіт голови районної ради за період  роботи з 16.11.2010  року по 16.12.2011  року

2.      Про Програму економічного і соціального розвитку району  на 2012 рік.

3.      Бюджетні питання:

3.1 . Про затвердження районного  бюджету на 2012 рік.

3.2.  Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців  2011 року

3.3.   Про затвердження звіту про використання коштів резервного  фонду районного  бюджету за 9 місяців 2011 року.

3.4Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації

3..5.  Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік.

3.6.   .Про виділення коштів з районного бюджету на матеріальну допомогу.

4.      Про Програму розвитку агропромислового комплексу Черняхівського району на 2011-2015 роки.

5.      Про районну Програму  зайнятості населення на 2012-2013 роки

6.      Про хід виконання рішення 2 сесії районної ради VI скликання  від 17.12.2010 року « Про Комплексну програму підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки»

7.      Про хід виконання рішення  18   сесії районної ради  IV  скликання  від      15.07.2005 року «Питна вода Черняхівщини на період 2005-2020 років»

8.      Про хід виконання рішення  15   сесії районної ради V  скликання від 21.11.2008 року  «Про  комплексну Програму екологічного оздоровлення району та захисту  навколишнього природного середовища на 2008-2012 роки»

9.      Про хід виконання рішення 10 сесії районної ради від 12.10.2007 року   «Комплексна програми розвитку земельних відносин та охорони земель в Черняхівському районі на 2007-2015 роки»

10.  Про хід виконання рішення   17 сесії районної ради   V  скликання 10.04.2009 року « Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих та хворих на СНІД «на 2009-2013 роки

11. Про комплексну Програму розвитку місцевого самоврядування в Черняхівському районі на 2011- 2015 роки

12.  План роботи районної ради на  I  півріччя 2012 року

 13. Земельні питання.

  14. Питання комунальної власності.

  15. Різне.

ІІ. На сесію запросити депутатів обласної ради від району, сільських, селищних голів, голову райдержадміністрації та його заступників, начальників відділів і управлінь райдержадміністрації, керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності.

 Голова ради                                                                           Н.І.Рибак

Розпорядження про скликання сесії

Розпорядження

Розпорядження про скликання

Розпорядження

Розпорядження про скликання сесії

Розпорядження

Розпорядження про скликання сесії

Розпорядження

Розпорядження про скликання сесії

Розпорядження