ЄСВ: особливості подання звітності та обов’язкова плата

Відповідно до п. 11 розділу ІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 із змінами і доповненнями, якщо юридична особа або фізична особа – підприємець не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається.

Варто нагадати, що єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску за місяць не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (704 грн).

Водночас з 1 січня 2017 року фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску (352 грн) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, тобто пропорційно сплаченому єдиному внеску.

Для підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, базою нарахування ЄСВ є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому,  сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – 704 грн.

Крім цього, з 2017 року  якщо платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, вони зобов’язані сплачувати єдиний внесок за місяць в розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок (704 грн).

                          Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

Який порядок розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2016 року?

Податкова знижка у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками звітного податкового 2016 року розраховується наступним чином:

– визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП та утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);
– на підставі підтверджувальних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на заочній, вечірній, дистанційній формі навчання – 23160 грн. (1930 грн. х 12 міс.), для денної форми навчання – 19300 грн. (1930 грн. х 10 міс.);
– розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:
–  із суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.
При цьому сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 103.06.03).

Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

Зміни при взятті на облік за неосновним місцем обліку та заяви за формою № 1-ОПП

З 20 березня 2017 року набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі – наказ № 1125), якими скасовано або спрощено (удосконалено) окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків. Так, наказом № 1125 внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок № 1588), та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Так, зокрема, у новій спрощеній формі заяви про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою № 17-ОПП зазначаються тільки контролюючі органи, в яких платник бажає стати на облік за неосновним місцем обліку. Таку заяву може бути подано як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом. У разі подання заяви за формою № 17-ОПП до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці (за місцезнаходженням об’єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Також взяття на облік за неосновним місцем обліку може здійснюватися на підставі удосконалених:

– повідомлення за формою № 20-ОПП, у якому платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;

– заяви за формою № 5-ОПП, поданої нотаріусом, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

При цьому у разі якщо платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, то платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за формою № 17-ОПП.

Звертаємо увагу, внесено також зміни до заяви за формою № 1-ОПП, згідно з якими при призначенні/зміні особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, необхідно заповнювати тільки розділ щодо даних про таку особу.

Крім того, платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

                                                  Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

Реєстрація платників ПДВ з 20 березня – по-новому

З 20 березня 2017 року набрали чинності зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі – наказ № 1125), якими скасовано або спрощено (удосконалено) окремі документи, що подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків. Так, наказом № 1125 внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (далі – Порядок № 1588), та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Вдосконалено та спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ за формою 1 – ПДВ. У новій формі заяви виключено відомості щодо:

– найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника;

– місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання));

– контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника;

– кількості працюючих тощо.

Новою формою заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви.

Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність, управителів майна.

Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

Про індивідуальні податкові консультації з 1 квітня ц.р.

Коростенська ОДПІ повідомляє, що з 01.04.2017 набуває чинності нова редакція статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України (згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1797-VIII).

Так, скорочено термін надання контролюючими органами безоплатної податкової консультації за зверненням платників податків з 30 до 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

При цьому, визначено обов’язкові вимоги до оформлення звернення платників.

З 1 квітня поточного року звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис платника податків;

дату підписання звернення.

На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надаватиметься, йому надсилатиметься відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

  Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

Відбулася п’ятнадцята сесія районної ради VII скликання

28 березня відбулася чергова п’ятнадцята сесія районної ради VII скликання. У роботі сесії брали участь  народний депутат Дзюблик П.В., депутат обласної ради Рибак Н.І., голова районної державної адміністрації Ігнатенко П.М., заступник голови районної ради Троценко В.Р., начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, керівники підприємств, організацій району, сільські та селищні голови, запрошені.

Вів сесію голова районної  ради Бовсунівський І.П.

Перед початком засідання сесії за значний особистий внесок в організацію та надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України та активну громадську позицію грамотою Міністерства оборони України та Почесною відзнакою громадської організації «Волонтери України» Бронзовим Волонтерським Хрестом «За патріотизм» керівники району нагородили Совсімову Л.М.zvit

Голова Черняхівської районної територіальної виборчої комісії Присяжнюк Г.І. проінформувала депутатський корпус про обрання депутатом районної ради VII скликання Кучер М.В. Інформація була прийнята до відома та визнані повноваження депутата районної ради Кучер Марії Василівни.

На розгляд сесії було внесено понад 50 питань, серед яких :

  1. Звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2016 рік.

         ІНФОРМУВАВ:Ігнатенко П.М. – голова районної державної адміністрації

 

zvit1

У обговоренні взяли участь народний депутат України Дзюблик П.В., депутат обласної ради Рибак Н.І., депутат районної ради Шлапак Г.М., Селянщинський сільський голова Матвійчук В.Л., Головинський селищний голова Гетманенко І.С.

      По блоку бюджетних питань інформувала Кондрацька О.В. – начальник управління   фінансів райдержадміністрації. Депутати затвердили звіт про виконання районного бюджету за  2016 рік, звіт про використання коштів резервного фонду  районного  бюджету за   2016 рік, виділили кошти з районного бюджету на матеріальну допомогу, затвердили розпорядження голови районної державної адміністрації та прийняли рішення про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

 

zvit2

Були прийняті :

– районна цільова Програма забезпечення заходів щодо проведення  призову громадян України на строкову  військову службу, призову на військову службу за контрактом та мобілізаційну підготовку військовозобов’язаних на території Черняхівського району на 2017 рік;

– Програма територіальної оборони Черняхівського району на 2017 рік;

– Програма забезпечення національної безпеки в районі та діяльності Коростишівського міжрайонного відділення Управління Служби безпеки України в Житомирській області на 2017 рік;          

– Програма підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району на 2017-2018 роки;

– Програма забезпечення виконання Черняхівською районною державною адміністрацією делегованих повноважень на 2017-2018 роки;

–    Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки у Черняхівському районі на 2017-2020 роки;

–     Районна Програма охорони та збереження культурної спадщини на 2017-2018 роки;

    Районна Програма розвитку центральної районної бібліотеки, як інформаційного і культурного центру Черняхівського району на 2017-2019 роки;

– Програма сприяння публічності та розвитку казначейського обслуговування на   території Черняхівського району на 2017-2018 роки «Доступне казначейство»;

–    Програма забезпечення депутатської діяльності на  2017 рік.

 

Також були внесені зміни до :

– районної  Програми підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на  2017-2018 роки, затвердженої рішенням 13-ої сесії районної ради VII  скликання від 23.12.2016 року;

– Комплексної програми забезпечення охорони прав  і свобод людини, протидії злочинності, підтримання  публічної безпеки і порядку у Черняхівському районі на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням 10-ої сесії районної ради VII скликання від 19.08.2016 року;           

–  районної  Комплексної програми забезпечення  пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Черняхівського району Житомирської області від надзвичайних ситуацій та подій на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 6-ої сесії районної ради VII  скликання від 26.02.2016 року;

–  районної  Програми підтримки діяльності районної організації ветеранів на 2015-2017 роки,  затвердженої рішенням  28 -ої сесії районної ради VI  скликання від 26.12.2014 року;

 – Положення про Почесну грамоту та Грамоту Черняхівської районної ради затвердженого рішенням 10-ої сесії районної ради VІІ  скликання  від 19.08.2016 року.

Затверджена технічна документація по визначенню нормативної  грошової оцінки  земельної ділянки для  поновлення договору оренди  ФОП Свірчевському О.О.

Розглянуті були питання комунальної власності. По них інформувала Іваницька Л.М. – завідуюча відділом спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

Депутати заслухали інформації про розгляд запитів депутатів районної ради VI скликання Руденького А.О., Невмержицького С.І., Чорноморця О.П. та депутата районної ради VII скликання Мельниченка А.М. Розглянули питання про хід виконання окремих рішень районної ради, прийнятих на 10,11,13 сесіях районної ради.

На сесії були прийняті рішення по зверненню Народних депутатів України Сироїд О.І. та Березюка О.Р., депутатів  Глибоцької районної ради Чернівецької області.

Прийнято звернення депутатів Черняхівської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо проблемних питань функціонування та подальшого реформування галузі охорони здоров’я в Україні.

Про хід виконання та  зняття з контролю раніше прийнятих рішень районної ради інформував Троценко В.Р. – заступник голови районної ради.

На засіданні постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології

21 березня відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та екології.  У роботі постійної комісії взяли участь голова районної ради Бовсунівський І.П.,голова районної державної адміністрації Ігнатенко П.М., заступник голови районної ради Троценко В.Р., запрошені. Вів засідання голова постійної комісії  Трояченко Р.М.

Були розглянуті наступні питання порядку денного :

  1. Про перелік питань, які будуть вноситись на розгляд 15-ої сесії районної ради VII скликання.

     ІНФОРМУВАВ: Жилінський М.І. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради

  1. Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земельної ділянки для  поновлення договору оренди гр.Свірчевському О.О. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та  іншої промисловості на території Бежівської сільської ради (за межами населеного пункту).

    (Загальною площею 0,5543га. Нормативна  грошова оцінка – 976 178 грн)

       ІНФОРМУВАВ: Трояченко Р.М. – голова постійної комісії

  1. Про хід виконання та зняття з контролю раніше прийнятих рішень:

–  рішення 17-ої сесії районної  ради  VІ  скликання від 29.03.2013 року

 «Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки по   Черняхівському району на 2013-2016 роки».

4.Про Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки у Черняхівському районі на 2017-2020 роки.

     ІНФОРМУВАВ: Назарчук П.О. – завідувач сектора житлово-комунального  господарства, будівництва та цивільного захисту населення райдержадміністрації

  1. Були заслухані інформації про розгляд запитів:

– депутата  районної ради VI скликання Невмержицького С.І. (щодо утилізації відходів каменеобробки (пульпи);

– депутата  районної ради VI скликання Руденького А.О. (щодо розширення меж смт.Черняхів);

депутата  районної ради VІІ скликання  Мельниченка А.М. (щодо ремонту гідроспоруд та розчищення меліоративних каналів у селах Троковичі та Некраші).

   ІНФОРМУВАВ: Троценко В.Р. – заступник голови районної ради

6.Розглянуті були звернення :

– Коростишівської районної ради Житомирської області  за № 02-30/02-12/312 від  26.05.2016 року  «Про звернення депутатів щодо ситуації, яка склалася в каменепереробній галузі»;  

– депутатів Черняхівської районної ради щодо проведення капітального ремонту дороги «Житомир – Виступовичі» ;

– депутатів Новоград-Волинської районної ради  щодо  внесення змін до Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки та виділення коштів на виконання заходів цієї програми.

   ІНФОРМУВАВ: Троценко В.Р. – заступник голови районної ради

7.Питання, які розглядаються в порядку контролю :

7.1.Про хід виконання рішення 33-ої сесії районної ради УІ скликання від 12.06.2015 року «Про Комплексну  програму основних заходів профілактики та боротьби зі  сказом тварин  на 2016-2020 роки у Черняхівському районі».

ІНФОРМУВАЛА: Коростильова В.П. – в.о.начальника Черняхівської районної державної лікарні ветеринарної медицини

7.2.Про стан використання землі на території Жадьківської  сільської ради.

ІНФОРМУВАЛА: Прут Л.С. – Жадьківський сільський голова

8.Проведено навчання депутатів щодо дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції» депутатами районної ради.

 ІНФОРМУВАЛА: Дейнеко Т.В. – головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради

Членами постійної комісії були прийняті відповідні рекомендації.

Дохід, отриманий громадянином у 2016 році за надання в оренду автомобіля фізичній особі, необхідно задекларувати

Коростенська ОДПІ  нагадує, що деклараційна кампанія – 2017 триває.

Щороку фізичні особи звітують про отримані доходи перед державою шляхом подання податкових декларацій про майновий стан і доходи (далі – Декларація).

Нагадуємо, що Декларація у 2017 році про отримані у минулому році доходи подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479.

У разі отримання фізичною особою у 2016 році доходу від надання в оренду легкового автомобіля іншій фізичній особі, яка не зареєстрована як самозайнята особа, тобто не є суб’єктом підприємницької діяльності або особою, яка не займається незалежною професійною діяльністю, така особа повинна надати до державної податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси Декларацію за 2016 рік у термін не пізніше 3 травня 2017 року.

Отриману суму доходу громадянин повинен відобразити у графі 3 рядку 10.3 розділу II Декларації, а суму податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та військового збору (далі – ВЗ) у розмірі 1,5% від доходу, що підлягають сплаті платником самостійно, – у графах 6 та 7 відповідно рядку 10.3 Декларації.

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9) відображається у графі 3 рядку 10 розділу II Декларації.

У графах 6 та 7 рядку 10 Декларації відображається загальна сума нарахованого ПДФО та ВЗ відповідно, що підлягають сплаті самостійно фізичною особою (сума значень граф 6 та 7 відповідно рядків з 10.2 по 10.9).

Крім того,

– у графі 7 розділу «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» Декларації проставляється позначка «Х» про надання майна в оренду;

– у графі 2 «Категорії об’єктів» цього ж розділу Декларації зазначається категорія «7» – автомобілі легкові, а також у відповідних графах зазначається марка (модель) автомобіля, рік його випуску.

Загальна сума податкових зобов’язань з ПДФО, нарахована до сплати за результатами декларування, відображається у рядку 18 розділу VI Декларації, яка тотожна графі 6 рядка 10 розділу II Декларації.

Загальна сума податкових зобов’язань з ВЗ, що підлягає сплаті за результатами декларування, відображається у рядку 23.1 розділу VI Декларації, яка дорівнює графі 7 рядка 10 розділу II Декларації .

Нагадуємо, що останній день сплати нарахованих самостійно фізичною особою податкових зобов’язань з ПДФО та ВЗ на доходи, отримані у 2016 році та задекларовані у поточному році – 31 липня 2017 року.

                              Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ

ДОХОДИ 2016 РОКУ, ЯКІ НЕОБХІДНО ЗАДЕКЛАРУВАТИ

Податковим кодексом України визначено, які види доходів, отримані протягом звітного року, зобов’язані декларувати громадяни.

При цьому з 2017 року громадяни, які у 2016 році отримували доходи від двох і більше податкових агентів, вже не подаватимуть річну декларацію про доходи, оскільки з 1 січня 2016 року пп. «є» п. 176.1 ст. 176, який встановлював такий обов’язок, виключено з Кодексу.

Отже, до доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню за наслідками 2016 року, зокрема належать:

– доходи одержані від осіб, які не є податковими агентами (особами, які не є податковими агентами, вважаються нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);

– дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (п.174.3 ст.174 Кодексу);

– дохід у вигляді подарунка від фізичних осіб, крім подарунків, отриманих нерезидентами, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих – резидентів, які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування (п.174.6 ст. 174 Кодексу);

– дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (пп. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 Кодексу);

– іноземні доходи (пп. 170.11.1 п.170.11 ст. 170 Кодексу);

– інвестиційний прибуток (пп. 170.2.2 п.170.2 ст. 170 Кодексу);

– невикористані та неповернуті кошти, одержані у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п.170.7 ст. 170 Кодексу);

– нецільова благодійна (у тому числі матеріальна) допомога, одержана понад встановлену ПКУ норму (у 2016 році – 1930 грн.) (пп. 170.7.3 п.170.7 ст. 170 Кодексу);

– не погашена при припиненні трудових відносин з працедавцем частина податку з суми, наданої на відрядження або під звіт та не повернутої (пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Кодексу);

– сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (якщо кредитор повідомляє платника податку – боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення щодо анулювання боргу) (пп. «д» 164.2.17 п.164.2 ст. 164 Кодексу);

– сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн.), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом ІІ Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 п.164.2 ст. 164 Кодексу);

– сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п.169.4 ст. 169 Кодексу);

– кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені  як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п.164.2 ст. 164 Кодексу);

– оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих  податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований контролюючим органом згідно з Кодексом (пп. 164.2.6 п.164.2 ст. 164 Кодексу).

Також звертаємо увагу, що за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п.170.10 ст. 170 Кодексу).

Отримані доходи від обробітку землі необхідно декларувати

Декларуючи свої доходи та сплачуючи податки, громадяни роблять індивідуальний внесок у добробут своєї держави. Декларацію про майновий стан і доходи подають особи, що отримали спадщину чи подарунок, громадяни, які здають в оренду житло, землю, нерухоме або рухоме майно, а також особи, що отримали доходи, з яких не утримувався податок тощо. Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку.

Зокрема, звертаємо увагу громадян-мешканців громад, які здійснюють обробіток землі власною технікою не у своєму господарстві, а на замовлення за певну оплату. Отриманий в результаті надання таких послуг дохід підлягає декларуванню. Відтак суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% та військовий збір – 1,5%.

Нагадаємо, що декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Декларації подають до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника. Платники, які зобов’язані подавати таку декларацію, повинні зробити не пізніше 03 травня 2016 року, а фізичні особи, які мають право на податкову знижку, можуть скористатися таким правом протягом всього календарного року, наступного за звітним, тобто по 31 грудня 2016 року.

                        Сектор організації роботи Коростенської ОДПІ