Важливі новації у нарахуванні ЄСВ

Коростенська ОДПІ  повідомляє, що Законом України від 03.10.2017 №2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон №2148) внесено зміни до Законів України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Зокрема, внесеними змінами, запроваджено такі новації:

– максимальна база нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) з 01.01.2018 становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати замість 25 розмірів прожиткового мінімуму;

– з 01.01.2018 платниками ЄСВ також будуть і члени фермерського господарства (у разі, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах);

– у разі якщо фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) і члени фермерського господарства отримують пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе;

– ФОП – платники єдиного податку першої групи втрачають право на сплату половинної (0,5) ставки мінімального страхового внеску ЄСВ: з 01.01.2018 вони будуть сплачувати ЄСВ у повному мінімальному розмірі, як і інші ФОП;

–   фізичні особи, які виконують роботи на підставі договору цивільно-правового характеру, ФОП, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства тепер також підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

–   ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства з 01.01.2018 сплачуватимуть ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ.

Закон №2148 набув чинності 11.10.2017 (опубліковано у офіційному виданні «Голос України» від 10.10.2017 №188).

                               Коростенська ОДПІ

Чергова зустріч у форматі засідання «круглого столу» із платниками податків з питань реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування

На цей раз чергова зустріч у форматі засідання «круглого столу» відбулась  із представниками підприємств, які надають послуги з перевезення вантажним автомобільним транспортом, технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів, оптовою та роздрібною торгівлею.
Відкриваючи зустріч, перший заступник начальника ГУ ДФС у області Наталія Новоженіна відмітила: «Практика проведення  формату таких зустрічей дає результати розуміння платниками процесу блокування та розблокування податкових накладних. А тому, фахівці Головного управління сьогодні допоможуть у вирішенні конкретних  питань, та роз’яснять основні аспекти взаємовідносин щодо автоматизованого моніторингу».

Начальник координаційно-моніторингового управління Тетяна Єфременко вкотре проінформувала платників про нормативні документи щодо функціонування системи, критеріїв оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН,  порядок зупинення реєстрації та алгоритм дій платника у таких випадках.

Найбільше питань стосувалось порядку та форми  подання Таблиць даних платника податків та Повідомлень щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупинених податкових накладних або розрахунках коригування та переліку документів, достатнього для прийняття рішення про реєстрацію  в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Як свідчить практика роботи – серед основних причин відмови у реєстрації  – ненадання копій документів або таких, що складені з порушенням законодавства чи не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної.

Присутнім наголошено, що надавати потрібно лише ті документи, які підтверджують реальність саме тієї операції, яка зазначена в податковій накладній, що зупинена.

Засідання відбулось у форматі практичних запитань та розгляду конкретних ситуацій, які виникли у представників оптової торгівлі, надання послуг перевезення, виготовлення власної продукції.

                               Коростенська ОДПІ

Заборгованість з єдиного соціального внеску розстроченню не підлягає

Коростенська ОДПІ повідомляє, що відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника ЄСВ одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).

Законодавством, що регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті ЄСВ.

                                                 Коростенська ОДПІ

У 2017 році сестра подарувала брату квартиру: чи виникає обов’язок сплати податку на доходи фізичних осіб?

Коростенська ОДПІ доводить до відома платників, що 25.03.2017 набрав чинності Закон України від 23.02.2017 №1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» (опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 24.03.2017 №54) (далі – Закон №1910).

Відповідно до внесених Законом №1910 змін, починаючи з 2017 року, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (п.п.14.1.263 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Згідно із ст.174 ПКУ об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування спадщини.

Отже, у випадку, коли сестра у 2017 році подарувала своєму брату квартиру, обов’язку сплати податку на доходи фізичних осіб не виникає.

                                Коростенська ОДПІ

Ліквідація основних засобів: особливості оподаткування

Особливості оподаткування ПДВ операцій з ліквідації основних засобів (далі – ОЗ) визначені п. 189.9 ст. 189 Податкового кодексу України (далі – ПКУ): якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Разом з тим, із даного правила є виключення. Так, ПДВ не нараховується, коли основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються у зв’язку з  їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі у разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

У Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР) фахівці ДФС України роз’яснюють, що документами, які підтверджують знищення, розібрання або перетворення ОЗ, є:

висновки відповідної експертної комісії щодо неможливості використання в майбутньому цих засобів за первісним призначенням. Згідно з п. 41 Методичних рекомендацій № 561 постійно діюча комісія створюється, зокрема, для визначення непридатності ОЗ до використання, оформлення відповідних первинних документів, у тому числі для складання і підписання актів на списання ОЗ;

акти на списання ОЗ відповідної форми, тобто акти за формами № ОЗ-3 та № ОЗ-4, затвердженими наказом № 352.

Зауважимо, що такі підтвердні документи доцільно подати контролюючому органу разом з податковою декларацією з ПДВ за той звітний період, у якому здійснено ліквідацію ОЗ.

Згідно з п. 189.10 ст. 189 ПКУ якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання. Якщо надалі платник податку вирішить продати такі активи, то при здійсненні операції з їх постачання він повинен нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ у загальному порядку.

Стосовно оподаткування податком на прибуток, варто пам’ятати таке. Якщо підприємство здійснює ліквідацію об’єкта основних засобів, то внаслідок проведення такої операції воно повинно здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на відповідні різниці. Порядок такого коригування визначено ст. 138 ПКУ.

                     Коростенська ОДПІ

Відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району

19 жовтня відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.  У роботі постійної комісії взяли участь голова районної ради Бовсунівський І.П., перший заступник голови районної державної адміністрації Жилінський М.І.,  голови постійних комісій районної ради, керівники установ та організацій, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, запрошені .

      Вів засідання голова постійної комісії Жук С.В.

По переліку питань, які будуть вноситись на розгляд 20-ої  сесії районної ради  VII скликання інформувала Іванюха В.І. – завідуюча організаційним відділом районної ради.

         Було заслухано інформацію Кондрацької О.В. – начальника управління   фінансів райдержадміністрації по блоку бюджетних питань, а саме про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду  районного бюджету за 9 місяців 2017 року, виділення коштів з районного бюджету на матеріальну допомогу, затвердження розпоряджень голови райдержадміністрації та внесення змін до районного бюджету на 2017 рік.

        З інформацією по питанням комунальної власності виступила Іваницька Л.М. – завідуюча відділом спільної власності територіальних громад районної ради. Це питання відчуження майна, надання дозволів на передачу в оренду нерухомого майна, затвердження  актів приймання-передачі необоротних активів та затвердження в новій редакції Переліку підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад  сіл, селищ району , розпоряджень голови районної ради. Про присвоєння чергового рангу голові районної ради Бовсунівському І.П. інформував Троценко В.Р. – заступник голови районної ради.

      В порядку контролю на комісії були заслухані звіти директора районного комунального ремонтно-експлуатаційного підприємства Данилка О.В. про результати фінансово-господарської діяльності підприємства  за 9 місяців 2017 року та редактора комунального виробничо-поліграфічного підприємства «Редакція газети «Нове життя» Мікушина К.Б. про результати фінансово-господарської діяльності підприємства  за 9 місяців 2017 року.

         Членами постійної комісії були прийняті відповідні рекомендації.

 

На засіданні постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення

13 жовтня відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення.  У роботі постійної комісії взяли участь заступник голови районної ради Троценко В.Р., заступник голови районної державної адміністрації ради Заворотнюк Л.І., запрошені. Вів засідання заступник голови постійної комісії Нагурний Є.В.

Перелік питань, які вносились на порядок денний :

  1. Про перелік питань, які будуть вноситись на розгляд 20 сесії районної ради VII скликання.

Інформувала: Іванюха В.І. – завідуюча організаційним відділом виконавчого апарату районної ради

  1. Про внесення змін до рішення 16 сесії районної ради УІІ скликання від 30.05.2017 р. «Про делегування представників Черняхівського району до Житомирської Госпітальної ради»

Інформував: Троценко В.Р. – заступник голови  районної ради

  1. Питання, які розглядалися в порядку контролю :

3.1 Звіт головного лікаря комунальної установи «Центр ПМСД» Виговської    Алли Миколаївни про роботу закладу  за 9 місяців 2017 року.

Звітувала: Виговська А.М. – головний лікар комунальної установи «Центр ПМСД».

3.2 Звіт директора Черняхівської дитячо-юнацької спортивної школи  Гриневича Геннадія Миколайовича про роботу установи в 2016-2017 навчальному році.

Звітував: Гриневич Г.М. – директор Черняхівської дитячо-юнацької спортивної школи.

  1. Про районну Програму виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2017-2021 р.

Інформувала: Войналович Т.С. – методист районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації

Членами комісії були прийняті відповідні рекомендації.

Відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, правопорядку та прав людини

12 жовтня відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, правопорядку та прав людини. На засіданні були присутні Троценко В.Р.- заступник голови районної ради,  запрошені.

Вів засідання голова постійної комісії Малашевич Ю.П.

Були розглянуті наступні питання порядку денного :

1.Про перелік питань, які будуть вноситись на розгляд 20-ої сесії районної ради  VII скликання.

   ІНФОРМУВАЛА:  Іванюха В.І.– завідуюча організаційним відділом районної ради

  1. Інформація територіальної одиниці Коростишівської місцевої прокуратури у смт.Черняхів про результати діяльності упродовж 6 місяців 2017 року.

    ІНФОРМУВАВ: Ткачук В.М. – перший заступник керівника Коростишівської місцевої прокуратури

  1. Про розгляд звернення депутатів Рівненської районної ради до Верховної Ради України щодо скасування депутатської недоторканості народних депутатів України

    ІНФОРМУВАВ: Троценко В.Р. – заступник голови ради

  1. Питання, яке розглядалося в порядку контролю :

4.1 Про стан виконання основних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на території Андріївської сільської ради.

      ІНФОРМУВАВ: Гудемчук О.М. – Андріївський   сільський голова

 

Членами комісії були прийняті відповідні рекомендації.

Щодо розблокування податкових накладних

Коростенська ОДПІ нагадує, що всі надані платником податків пакети документів опрацьовуються щоденно в порядку отримання документів. Відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків має право подати документи та пояснення до ДФС протягом 365 календарних днів з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

Всі надані платником податків пакети документів, вичерпний перелік яких затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 567, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 754/30622, опрацьовуються щоденно в порядку отримання документів.

Відповідно до п. 21 Порядку роботи комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) або відмову в такій реєстрації, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 566, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2017 за № 752/30622, рішення Комісії про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації складається за формою згідно з додатком до цього Порядку.

Це рішення підписується, реєструється та надсилається платнику податків у порядку, встановленому ст. 42 розд. ІІ ПКУ, протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.

                                                           Коростенська ОДПІ

Припиняєте підприємницьку діяльність? Як бути з єдиним внеском

Фізична особа – підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755)), а отже і позбавляється статусу платника єдиного внеску.

Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.

У разі припинення діяльності фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (пункт 8 розділу ІІІ Порядку).

Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою –підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у Звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого Звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання Звіту включно.

                                        Корост енська ОДПІ